Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Thảm xù tơ cao cấp

Thảm xù tơ với chất liệu cao cấp, được dệt công phu trên công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc tế. Được chứng nhận là sản phẩm ngoại nhập an toàn, cao cấp và thông minh đa sử dụng trang trí nôi thất nhà ở như trải sofa, hay trang trí giường phòng ngủ...
Sản phẩm cao cấp ngoại nhập nên Thảm Xù Tơ có giá bán cao hơn so với các sản phẩm khác.
 
Thảm đẹp SANI - XT69 - Đen trắng muối tiệu

Thảm đẹp SANI - XT99 - Hồng trắng

Thảm đẹp SANI - XT79 - Tím trắng

Thảm đẹp SANI - XT49 (vằn)

Thảm đẹp SANI - XT11 - (Vàng đồng)

Thảm đẹp SANI - XT20 (vằn xoáy ốc)

Thảm đẹp SANI - XT53 (màu xám)

Thảm đẹp SANI - XT38 (xếp sỏi)
- Tấm thảm nhỏ 60cm x 90cm có giá là: 999.000 đồng (Chín trăm chín mươi chín ngàn đồng)
- Thảm tấm khổ trung 1,2m x 1,7m giá là: 3.999.000 đồng (Ba triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng )
- Thảm trang trí khổ lớn 1,6m x 2,3m có giá là: 6.999.000 đồng (Sáu triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng)
- Thảm đẹp trang trí khổ đại 2m x 2,8m có giá là: 10.999.000 đồng (Mười triệu chín trăm chín mươi chín ngàn đồng).
Thông tin sản phẩm thảm xù tơ cao cấp xin liên hệ:
Công ty  di động 0938 572 068